خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه / آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۶۰ / کتاب عبور از بحران

خاطرات روزانه / آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۶۰ / کتاب عبور از بحران

جمعه ای پرکار؛ از جلسه مهم سیاست خارجی تا خطبه ها و توصیه های احمدآقا خمینی برای قائم مقامی آیت الله منتظری تا تقاضای محسن رضایی برای حضور هاشمی در جبهه و میهمانی فاطی و سرانجام مطالعه!!!

  • جمعه ۲۳ بهمن ۱۳۶۰

جمعه 23 بهمن  17 ربیع‏الاخر - 12 فوریه

 پس از نماز صبح، مقداری پیاده روی در حیاط کردم و قدری مطالعه. ساعت‏ ده صبح دردفتر آقای رئیس جمهوری، جلسه ‏ای با حضور نخست وزیر و وزیرخارجه داشتم. دکتر ولایتی ‏در آستانه مسافرت به الجزایر و لیبی، مایل بود،درباره سیاست مذاکرات مشورت نماید. تصمیماتی در کیفیت برخورد، راجع به‏ مسائل جنگ و نفت گرفتیم. قرار شد اگر بتواند وامی ازلیبی بگیرد.

 ساعت یازده ونیم، برای اقامه نماز جمعه به دانشگاه رفتم. راجع به ‏دست‏آوردهای انقلاب‏ و اعلان اردن در خصوص اعزام داوطلب به حمایت عراق، صحبت کردم. عصر در منزل بودم.مطالعه می‏ کردم و استراحت. فاطی درمنزل جدیدش، دوستان خود را به شام دعوت کرده بود،حدود شصت نفر. عفت‏ سرگرم تهیه شام و وسائل پذیرائی بود.

 اول شب، احمد آقا آمد و راجع به حوزه علمیه قم و روحانیت و جامعه ‏مدرسین و رهبری‏ بعد از امام، تذکرات مفیدی داد. افرادی را اسم برد و گفت،اینها اگر بتوانند، مانع رهبری آقای[حسینعلی] منتظری می ‏شوند. در مورد مدیریت ارتش هم توصیه‏ های خوبی داشت. شام را با من صرف کرد.

 آقای [محسن] رضائی از اهواز تلفن کرد و پیشنهاد کرد، من سری به جبهه ‏ها بزنم. حادثه‏ مهمی نداشتیم. عراق در جنوب نیسان حمله‏ ای کرده که سرکوب‏ شده. مرکزیت پیکار کشف وعده ‏ای از رهبران گروهک محارب دستگیرشده‏ اند.