خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • استقبال هاشمی از خبر ولایتی درباره اعراب

استقبال هاشمی از خبر ولایتی درباره اعراب

عراق چگونه در حمله به چزابه شکست خورد؟

  • پنجشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۶۰

 امروز تمام وقت در خانه ماندم. مطالعه کردم. وزیر دفاع پیش از ظهر آمد و ازموفقیتهای‏گروه فنی، در راه انداختن کارخانه‏های مهم و ساختن قطعات و تولیدمهمات توپهای 130 و155 و خمپاره‏های 60 و 81 و باطری و تعمیر موشک‏فونیکس گفت و توقع داشت تشویق‏کنم. پذیرفتم.

 بعدازظهر، دکتر ولایتی وزیر خارجه آمد و از اینکه واحد نهضتها و مجلات عربی و خارجی‏و برنامه برون مرزی، گاهی با اصول سیاست خارجی تناقض‏پیدا می‏کند و برنامه‏ها را به هم‏می‏زند، گله داشت. بنا شد فکری برای این مشکل‏بشود. به نظر می‏رسد، راه حل این است که‏اینها نظر وزرات خارجه را مراعات‏کنند و از تمایل بعضی از شیوخ عرب، به گرمی روابطشان باما مطالبی گفت. قرار شد، تعقیب کنم. به ایشان گفتم از اظهار تمایل آنها نسبت به پرداخت‏بعضی ازخسارات جنگ، استقبال شود. چون خیلی خیلی نیاز داریم، بناست یکشنبه به‏الجزایربرود. قرار شد، فردا در دفتر رئیس جمهور درباره برنامه سفرش صحبت‏کنیم.

 احمد آقا تلفن کرد و گفت سپاه امروز بناست، علیه منافقین عملیاتی داشته‏باشد و خبرحمله عراق به تنگه چزابه،  و شکست او و کشته شدن جمعی زیادی‏از عراقیها و شهادت حدوددویست نفر از ما را داد. اعلان شد که ضربه کاری برپیکر کادر مرکزی سازمان پیکار وارد آمده‏است.