خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • پیغام محرمانه عرفات برای هاشمی

پیغام محرمانه عرفات برای هاشمی

  • چهارشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۶۰

 پس از نماز مطالعه کردم و کارهای عقب مانده را انجام دادم. پیش از ظهر چندملاقات‏داشتم. امام جمعه بندرانزلی آمد و از وضع بد ژاندارمری گفت وپیشنهاداتی داشت، در رابطه باحفظ امنیت طوالش که خطر آشوب دارد.

 آقای [سیدمحمد] کیاوش از خرابی وضع سفارت ما در آلمان غربی گفت و دوسه نفردانشجو هم از اتحادیه انجمنهای اسلامی اروپا آمدند و از خرابی وضع‏سفارت آلمان گفتند.آنها را به آقای دکتر ولایتی معرفی کردم.

 بعدازظهر سفیر فلسطین و نماینده عرفات - آقای خطاب - آمدند و از تیرگی‏روابط ما باالفتح نگران بودند و چاره‏جویی می‏کردند. گفتند موضع واقعی ما دررابطه با طرح سعودی، مثل‏ایران است. از ملاقات هانی‏الحسن با بنی‏صدر ورجوی عذرخواهی داشتند و ملاقات را کاری‏خصوصی معرفی کردند، نه رسمی؛ و گفتند او رفته که آنها را از ترور امام که آن روزها محتمل‏بوده، منع کند.می‏خواستند ما با شیوخ خلیج فارس مدارا کنیم و در بهتر کردن روابط ما باآنها،عرفات واسطه باشد؛ پذیرفتم. از صلح با عراق صحبت کردند. گفتم موضع،همان موضع‏سابق است و شرایط همان.

 سپس منیرشفیق با جمعی از لبنانیها آمدند و از استحکام انقلاب و حضور مردم‏و مواضع‏ایران ابراز رضایت کردند. بعد از نماز، برای ملاقات با مهمانهای‏سالگرد انقلاب به هتل‏استقلال رفتم. ولی چون از ملاقات رئیس جمهور دیربرگشتند، برنامه را فسخ کردم. آنجا باستاد انقلاب فرهنگی که به ملاقات مهمانهاآمده بودند، در رابطه با گشایش دانشگاهها وپذیرفتن دانشجو و استاد بحثهاداشتیم. جوانان انقلابی می‏خواهند، اساتید وابسته به گروههای‏چپ را اخراج کنند.