خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه / آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۶۰ / کتاب عبور از بحران

خاطرات روزانه / آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۶۰ / کتاب عبور از بحران

عکس یادگاری هاشمی و خامنه ای با امام در روز مرگ موسی خیابانی

  • دوشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۶۰

 نمایندگان مجلس با امام ملاقات داشتیم. روز نیروی هوائی بود. نیروی هوائی هم ملاقات ‏داشتند، با اشتباه احمد آقا وقت ملاقات تداخل کرده بود. به زحمت‏ افتادیم، بالاخره حل شد.اول نمایندگان ملاقات کردند، با محافظان؛ من و امام ‏صحبت کردیم. سپس امام به استراحت رفتند.

 خبر رسید که یکی از خانه‏ های کادر مرکزی مجاهدین فتح شده و موسی خیابانی،همسرش، همسر رجوی  و عده‏ ای دیگر کشته و دستگیر شده‏ اند.مسئول اطلاعات سپاه به امام‏ گزارش داد که موسی زنده بازداشت شده.

 با آقای خامنه‏ ای و احمد آقا در خدمت امام، چند عکس و فیلم یادگاری‏ گرفتیم.

 نیروی هوایی آمدند. فرمانده نیرو، آقای خامنه‏ ای و امام صحبت کردند. ظهر به خانه آمدم.عصر احمد آقا آمد راجع به ضعف اقتصادی و فروش نرفتن نفت‏ نگران بود، حق دارد. آقای غرضی تلفن کرد و گفت وضع بهتر است، آقای‏ موسوی نخست وزیر تلفن کرد و گزارش ‏جلسه‏ ای را در همین موضوع  داد.

 شب، آقایان محسن رضائی و محسن رفیق دوست آمدند. گزارش عملکرد، دررابطه با کادرمرکزی منافقین دادند. در سه خانه 23 نفر از آنها کشته و چند نفردستگیر شده ‏اند. برخلاف خبر سابق، معلوم شد موسی خیابانی جزو کشته شدگان ‏است.