خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی سال ۱۳۶۰ – عبور از بحران

خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی سال ۱۳۶۰ – عبور از بحران

  • جمعه ۲۵ دی ۱۳۶۰

 پس از نماز، ورزش و صبحانه، مشغول مطالعه شدم و تا ظهر در مجلس،یکسره مطالعه‏کردم. پیامی برای سمینار جهاد و پیامی برای سمینار انجمن‏امامیه پاکستان فرستادم که مرادعوت به شرکت کرده بودند. گزارشات بازرسی‏کل کشور را در چند مورد خواندم که کارهای‏خلاف قانون بعضی نهادها وارگانهای قضائی و اجرائی  را نوشته بودند.

 گزارش بانک مرکزی، درباره اقتصاد کشور را خواندم، در اقتصاد، حرکت‏ضعیفی آغازشده، ولی در اثر جنگ و محاصره اقتصادی، کمبودها وعقب‏افتادگیها فراوان است. ساعت‏چهار بعدازظهر به منزل آمدم. یاسر اصرارداشت زودتر به خانه بیایم و در انجام تکالیف مدرسه‏به او و مهدی کمک کنم.به آنها کمک کردم.

 احمد آقا آمد و خبر داد که امام، ده میلیون تومان از پول سهم امام، به حزب‏جمهوری‏اسلامی کمک کرده‏اند. دو سه روز پیش هم، طلب پنج میلیون ودویست وپنجاه هزار تومانی که‏از حزب داشتند، بخشیدند. این دو خبر، برای‏حزب، جالب و مفید است. شب، مقداری هم بادکتر حمید لاهوتی صحبت‏کردم. سه روز خاطرات را که عقب افتاده بود، نوشتم.