خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی سال ۱۳۶۰ / کتاب « عبور از بحران»

خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی سال ۱۳۶۰ / کتاب « عبور از بحران»

  • یکشنبه ۱۳ دی ۱۳۶۰

 به مجلس رفتم. جلسه  علنی داشتیم. طرح تدوین استراتژی ملی، وقت زیادی ‌گرفت. در اثربی محتوا بودن، تصویب نشد. دو سه لایحه کوچک تصویب شد. ظهر خبر عملیات تویله عراق ‌پخش شد. نیروهای ما برای تصرف شهرک تویله وارد عراق شده‌اند. نتوانسته‌اند، هدف را تصرف کنند، ولی ضربه‌ای به دشمن وارد آورده‌اند و 124 اسیر گرفته‌اند. مرحله جدیدی در جنگ است. عراق و کشورهای حامی‌اش به وحشت افتاده‌اند.

 قاضی شرع اهواز هم آمد و برنامه مبارزه با بی حجابی در اهواز را گفت وپیشنهاد داشت در جاهای دیگر هم عملی شود. با تبلیغات و همکاری مردم، مانع حضور بی حجاب ها در سطح شهر شده‌اند.

 عصر، جلسه شورای مرکزی حزب، در دفتر من تشکیل شد. برنامه منظمی ‌نداشت. درباره‌ هیأتهای اعزامی برای سالگرد انقلاب، بحث شد. 240 تیم اعزام ‌می‌شوند. آقای [محمد] غرضی‌ وزیر نفت در جلسه شرکت کرد و توضیحاتی‌ درباره صنعت نفت داد. شب در دفترم ماندم و گزارش های دو سه روز گذشته راخواندم.