خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • گلایه مهدی چمران از بی‌توجهی سپاه!

گلایه مهدی چمران از بی‌توجهی سپاه!

شکایت علمای ساری از یک مسئول اجرایی

  • شنبه ۱۲ دی ۱۳۶۰

 تا عصر در منزل ماندم. خبر دادند که ارتش  و سپاه، وارد خاک عراق شده‏اند وشهرک‏کوچکی بنام "تویله"  را محاصره کرده‏اند. چون عملیات تمام نشده، اعلان‏نمی‏شود. بعد از نمازو استراحت، بعدازظهر به دفتر امام رفتم. رئیس جمهور و نخست وزیر و مهندس [محمد]غرضی‏هم آمدند. درباره عدم برخورد فعال مسئولان وزارت نفت، با متقاضیان نفت اعتراض داشتیم.مواردی خبر می‏دهندکه مراجعه می‏کنند، ولی تحویلشان نمی‏گیرند. مسئولان نفت می‏گویند،اکثر اینهادلالهائی هستند که سرانجام بازارهای مصرف خودمان را می‏گیرند.

 شورای عالی دفاع، همان جا تشکیل شد و پس از شورا من مصاحبه کردم.شام را در منزل‏احمد آقا مهمان بودیم. آقای موسوی اردبیلی هم بودند و وزیرخارجه هم که تازه از سوریه‏برگشته بود، آمد و گزارشی از مذاکراتش در سوریه‏داد. پس از شام به خانه آمدم.