خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی سال ۱۳۶۰ – عبور از بحران

خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی سال ۱۳۶۰ – عبور از بحران

  • یکشنبه ۸ آذر ۱۳۶۰

صبح زود پس از نماز، جویای وضع جنگ شدم. خبر دادند که پیشرفت‏کرده‏اند، بستان راگرفته و یک تیپ را منهدم کرده‏اند و تعدادی اسیر و غنائم‏گرفته‏اند. با دو تیپ دیگر در حال‏نبردند و دشمن رو به هزیمت است. راه فرارهم ندارد؛ چون پلها را گرفته‏اند. در شمال وجنوب جبهه و غرب هم باتلاق است‏و شرق هم نیروهای ما.

 عصر معلوم شد، یک پل بر روی رود نیسان به طرف جنوب، در اختیارعراقی ‏هاست وامکان فرار دارند. جلسه علنی داشتیم. آقای[عبدالمجید]معادیخواه وزیر ارشاد، برای‏توضیحاتی وقت گرفته بود.

 لایحه دیوان عدالت اداری مطرح بود. مجلس را به آقای [محمد]یزدی نایب‏رئیس دوم‏سپردم و برای تعقیب وضع جنگ به دفترم آمدم. خبرها خوب است وجنگ ادامه دارد.می‏گویند ما هم زخمی و شهید داریم. آمار هنوز معلوم نیست.به مراکز بهداری برای درمان‏مجروحان، آماده باش داده شد. به صداوسیما گفتیم‏که اخبار جنگ را بگوید. احمد آقا هم‏همکاری می‏کنند.

 ظهر، همافر عظیمی آمد و خبر از داشتن تعدادی رادار پیشرفته در انبارهامی‏داد که در اثرمسامحه از آنها استفاده نمی‏شود. قرار شد تعقیب کنیم. عصرشورای مرکزی حزب در مجلس تشکیل و درس مواضع دادم و گزارشی از کارواحد ایدئولوژی و وضع جنگ مطرح بود. بعد از جلسه به خانه آمدم. با جبهه‏تماس گرفتم. هنوز درگیری ادامه دارد، اخبار جنگ هنوز، خوب پخش نشده.