خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه / آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۶۰ / کتاب عبور از بحران

خاطرات روزانه / آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۶۰ / کتاب عبور از بحران

پیشنهاد مهدوی کنی برای قطع کامل اعدام‌ها

  • شنبه ۴ مهر ۱۳۶۰
انجام روزانه ۲۰ ترور در سطح کشور!

 چند روز از خاطرات مسافرت را که در دفتر وارد نشده بود، وارد کردم. تا ساعت نه ونیم در خانه بودم و بعد به مجلس رفتم. گزارش‌ها را خواندم و کارهای اداری  را انجام دادم. باز، کاری که بنا بود در جبهه بشود، انجام نشده. تیمسار فلاحی ابتدا اطلاع داد که شروع شده، کمی بعد گفت، اشتباه شده. گروهی را به جبهه فرستادیم تعقیب کنند.

 ناهار را در منزل آقای موسوی اردبیلی با حضور آقایان مهدوی [کنی]، خامنه‌ای و احمد آقا بودیم. آقای مهدوی [کنی] پیشنهاد داشت به‌کلی اعدام‌ها قطع شود و با محاربان ملایمت کنیم که تصویب نشد. پیشنهاد درست کردن زندان قرنطینه و پذیرش توبه و راه برگشت، پذیرفته شد و آقای [موسوی] اردبیلی مسئول اجرا گردیدند. راجع به کمبود ارز بحث شد و قرار شد در فروش نفت جدی باشیم.

 ساعت شش به مجلس رفتم. کارها را انجام دادم و گزارش‌ها را خواندم. تروریسم سبکتر شده، ولی هنوز ریشه‌هایش کنده نشده. هر روز تقریباً بیست ‌مورد در سراسر کشور در سطح ‌ترور پاسدار و بسیجی و پرتاب سه راهی و کوکتل و... پیش می‌آید. در مقابل، هر روز جمعی از تروریستها بازداشت و گروهی کیفر می‌بینند و منزوی‌تر هم می‌شوند. روند حرکت، به سوی ‌نابودی تروریسم است؛ اما مشکل و طولانی.