خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی سال ۱۳۶۰ – عبور از بحران

خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی سال ۱۳۶۰ – عبور از بحران

  • جمعه ۲۳ مرداد ۱۳۶۰

اول صبح، همه کارهای عقب مانده را انجام دادم و برای خطبه‏های نماز جمعه مطالعه‏کردم. ساعت ده ونیم به دانشگاه رفتم. دو خطبه جمعه را درباره هماهنگی و رابطه گناه و کفربحث کردم. ظهر به خانه آمدم. فاطی و سعید هم آمدند. عصر قرار بود به شورای عالی دفاع‏بروم، ولی نرفتم. چون دیگر مسئولیت مستقیم ندارم، گاهی به جای آقای خامنه‏ای شرکت‏می‏کنم و این روزها آقای خامنه‏ای هم می‏توانند شرکت کنند. آخر شب، آقای نظران اطلاع داد که در شورا، موضوع ربودن ناوچه توپدار فرانسوی ایران‏و هواپیمای فرندشیپ نیروی دریایی مطرح بوده. رژیم شاه سه ناوچه توپدار از فرانسه خریده‏بود که فرانسه، پس از مدتی تأخیر، به تازگی تحویل داده. در آبهای ساحلی اسپانیا در راه آمدن‏به ایران یکی از ناوچه‏ها ربوده شده و ظاهراً به مراکش رفته. بعضی از کارکنان ناوچه باربایندگان، همدستی و همکاری داشته‏اند. اسپانیا اقدام کرده که ناوچه را پس بگیرد؛ چون‏اسپانیا مسئول حفاظت در آبهای خودش می‏باشد. هواپیمای فرندشیپ، در راه حرکت از بندرعباس به چاه‏بهار به طرف مسقط رفته و درفرودگاه مسقط فرود آمده. سیزده سرنشین داشته. گویا خلبان و کمک خلبان، قصد فرار از ایران‏داشته‏اند و این گونه فرار کرده‏اند. عصر، آقای دکتر عالی آمد و نامه‏ای  و پیامی از آقای علی بابائی آورد. در رابطه باهمکاری با مجاهدین تحت تعقیب است. پیغام داده بود که مایل است با من ملاقات کند وحرفهایی برای گفتن دارد و پیشنهادی برای رفع مشکل. قرار شد وقتی برای ملاقات تعیین‏کنم.