خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی؛ سال ۱۳۶۰؛ عبور از بحران

خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی؛ سال ۱۳۶۰؛ عبور از بحران

- موافقت با حضور محمد یزدی در هیات حکمیت - تاکید امام بر تعقیب قضایی مسئولان حتی رئیس جمهور

  • پنجشنبه ۱۳ فروردین ۱۳۶۰

 دیشب برف فراوانی آمده و درخت ها کاملاً پوشیده از برف شده و هوا هم سرد است. خداکند که سرما نزده باشد، احتمال سرما زدن سر درختی ها هست. اگر سرمازده باشد، در این‏شرایط، مشکل عظیمی برای کشور و دولت فراهم می‏آورد. من به خاطر ندارم که در سیزده‏فروردین، چنین برفی آمده باشد.

 دیروز در تایلند معاون فرمانده کل‏قوا علیه نخست وزیر و فرمانده کل قوا کودتا کرده وامروز صبح خبرها حاکی از مقاومت نخست وزیر است. ماهیت کودتا هنوز برایم معلوم‏نیست.

 ساعت نه صبح به زیارت امام رفتم. چیزهائی که در ارتباط با جنگ و هیأت صلح ‏می‏ دانستم، گفتم. امام ضمن اینکه مایلند، جنگ زودتر تمام شود، صلاح نمی‏دانند که ما کوتاه‏بیاییم و از اینکه شرط شود، بعد از صلح نباید به ملت عراق، علیه صدام کمک کنیم، نگرانند؛اگر این مضمون بخواهد در قرارداد بیاید، نگرانی دارند، مخصوصاً با توجه به انتظارات مردم‏عراق.

 امام با انتخاب آقای محمد یزدی از طرف ما در هیأت حکمیت موافق بودند. با آقای‏موسوی اردبیلی، تلفنی صحبت کردم. گفتند امام جازم‏اند که آقای بنی‏صدر باید دفترشان راتصفیه کنند و با گروههای ضدانقلاب، علناً و صراحتاً باید مخالفت کنند و اجازه تعقیب‏مسئولان چهارده اسفند، ولو رئیس جمهور را داده‏اند  و تأکید داشتند که هیأت حکمیت، سریعاًعمل کند.

 ظهر، برای ملاقات خانواده‏های شهدای خوزستانی به هتل استقلال رفتم. نماز جماعت باآنان خواندم  و ناهار با آنها خوردم و برایشان سخنرانی کوتاهی کردم؛ خیلی گرم و پرشورند.

 با آقای رجائی هم تلفنی صحبت کردم. قرار شد آقای یزدی را به عنوان نماینده اعلام کنیم.اعلام شد. شب خانواده شهید علم‏الهدی اهوازی، مهمان عفت بودند و شب را خوابیدند.

 از خانه شهید مطهری تلفن کردند که تلفنی تهدید شده‏اند. یکی از پاسداران خودم را برای‏محافظت، به خانه آنها فرستادم.

 احمد آقا خمینی، تلفن کرد و گفت، امام می‏گویند، گویا قطب زاده وضع مالی بدی دارد،فکری شود و احمد آقا پیشنهاد می‏کرد، شغلی به ایشان محول شود. ولی اطلاع می‏گوید، ایشان‏دفتری دارد و سکرتر لوکس و مخارج دفترش زیاد است؛ از کجا می‏آورد؟!