خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۶۰ / عبور از بحران

خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۶۰ / عبور از بحران

پیشنهاد هاشمی به آیت‌الله منتظری * مصوبه‌ای که امام فرمودند نظر شورای نگهبان را نمی خواهد

  • دوشنبه ۳ اسفند ۱۳۶۰
صبح به اتفاق آقایان خامنه‌ای، اردبیلی، موسوی و احمد آقا خدمت امام رسیدیم، برای اینکه‌ فیلم ملاقات منتشر شود، برای رفع شایعه‌کسالت امام و به همین منظور امام صحبت کردند.

دیشب چند بار برای روشن کردن شوفاژ بیدار شده بودم و بد خوابیدم. صبح به اتفاق آقایان خامنه‌ای، [موسوی] اردبیلی، [میرحسین] موسوی و احمد آقا خدمت امام رسیدیم، برای اینکه‌ فیلم ملاقات منتشر شود، برای رفع شایعه‌کسالت امام و به همین منظور امام صحبت کردند.

مسأله اراضی شهری و مخالفت شورای نگهبان هم مطرح شد. امام فرمودندتشخیص ضرورت که به مجلس داده‌اند، با نظر اهل خبره معتبر است و شورای‌نگهبان در این تشخیص حق اظهار نظر ندارد. قرار شد، من این را اعلان کنم.

امام بر آزاد کردن تعداد زیادی از زندانیان کم خطر تأکید کردند. من مصاحبه کردم و گفتم. صبح امروز بمبی در میدان عشرت‌آباد کنار پارکینگ شرکت واحدمنفجر شد که صدایش را درجماران شنیدیم. گفتند 11 نفر کشته و 60 نفر زخمی‌داشته و به خانه‌های اطراف تا شعاع هزار متری آسیب رسانده.

ظهر در مجلس با استاندار همدان ملاقات کردم. از مزاحمتهای عده‌ای منجمله‌امام جمعه‌همدان گله داشت؛ و از منتشر نشدن نظر بازرسان دیوان محاسبات که‌ایشان را از اتهامات تبرئه‌کرده‌اند. به ایشان کمک کردم. عصر با سفیر سوریه‌ملاقات کردم. می‌خواستند با طالبانیها بسازیم و اسرای آنها را آزاد کنیم.

از شاخه خواهران حزب هم به ملاقات آمدند. دکتر مکری هم آمد. مطالبی از شیطنت‌شورویها گفت. شب در مجلس خوابیدم. آخر شب آقای منتظری تلفن‌کردند و راجع به مطالبی‌بحث کردیم و تذکراتی داشتند. پیشنهاد کردم که احمدمنتظری فرزندشان در بیت ایشان باشند، برای نظارت بر حسن اجرای امور.