خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • مذاکره هاشمی با آیت‌الله خامنه‌ای

مذاکره هاشمی با آیت‌الله خامنه‌ای

ادامه عملیات بیت المقدس ۶ در ماووت عراق

  • دوشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۶۷
 

دوشنبه 26 اردیبهشت   |    29 رمضان 1408                     16 می 1988

ساعت هشت و نیم صبح برای شرکت در جلسه شورای عالی پشتیبانی جنگ به مقر ریاست جمهوری رفتم. چند مصوبه داشتیم. سپس با آقای خامنه‌ای درباره مسئله ارتش و سپاه و مسئولیت اداره آنها مذاکره کردیم.

پیش از ظهر در دفترم با دکتر روحانی درباره تشکیل ستاد قوی برای اداره جنگ و

 

نیروهای مسلح مذاکره شد. بعد از ظهر آقای [سید علی اصغر] حجازی از وزارت اطلاعات همراه با چند نفر از مدیران وزارت آمدند. درباره لبنان، معارضان عراقی و  مسائل دیگر سیاسی - امنیتی مشورت کردند و اطلاعاتی دادند.

افطار به منزل آمدم. دیشب عملیات بیت‌المقدس 6 در منطقه شمال غرب دشت هرمدان در منطقه عمومی ماؤوت انجام شد و تا غروب امروز ادامه یافته است و بالاخره همه اهداف را گرفته‌ایم. تردید در اعلام عملیات داریم. بعضی‌ها فکر می‌کنند که این تحریکی است برای عراق که ممکن است به جنگ شهرها منجر شود.

شب آقای شمخانی آمد. درباره هماهنگی ارتش و سپاه و تشکیل ستاد قوی و برنامه جنگ مذاکره کردیم.