خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خبر ولایتی به هاشمی از قطع رابطه عربستان

خبر ولایتی به هاشمی از قطع رابطه عربستان

ملاقات فرماندهان سپاه با هاشمی

  • چهارشنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۶۷
 

چهارشنبه 7 اردیبهشت   |    10 رمضان 1408             27 آوریل 1988

برای سحری خوردن بیدار نشدم و بی سحری روزه گرفتم. پیش از ظهر به مطالعه گذشت. آقای دکتر ولایتی اطلاع داد که عربستان سعودی اعلان قطع رابطه با ما کرده است؛ قاعدتاً در جهت فشار بیشتر بر ما است و احتمالاً موارد مشابه داشته باشیم.

عصر فرماندهان سپاه آمدند. ضمن طرح نیازها و کمبودها، پیشنهاد تجدید نظر در قرارگاه و اختیارات فرماندهی در جهت اختیار بیشتر سپاه برای استفاده مناسب از امکانات ارتش را داشتند. شب کارها را از مجلس آوردند، انجام دادم. بستگان هم آمدند.