خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی سال ١٣٦٧ - پایان دفاع ، آغاز بازسازی

خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی سال ١٣٦٧ - پایان دفاع ، آغاز بازسازی

  • دوشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۶۷

دوشنبه 22 اسفند   |   5 شعبان 1409                             13 مارس 1989

ساعت هفت صبح به مجلس رسیدم و ساعت هشت به جلسه علنی رفتم و تا ده و نیم  ماندم. سپس به دفترم آمدم. آقای [محمد حسن] زورق آمد و برای مشکلات خانوادگی چاره‌جویی کرد. آقای محسن رضائی برای تأکید براصلاح بودجه سپاه آمد؛کمیسیون کم کرده است. ساعت دو و نیم بعد از ظهر به مجلس رفتم. در تبصره 9 مربوط به بودجه دفاع، نظر ستاد کل با دفاع من تأمین شد.
به جلسه شورای بازسازی رفتم. سیاست استفاده از منابع خارجی تصویب شد. شام را در دفتر آقای خامنه‌ای خوردیم و به منزل آمدم. آقای محسن رضائی اطلاع داد که عراق در منطقه خرمشهر گلوله باران کرده است .