خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی سال ١٣٦٧ - پایان دفاع ، آغاز بازسازی

خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی سال ١٣٦٧ - پایان دفاع ، آغاز بازسازی

  • جمعه ۵ اسفند ۱۳۶۷
 

جمعه 5 اسفند  |   17 رجب 1409                                 24 فوریه 1989

در منزل بودم و فقط برای نماز جمعه به دانشگاه تهران رفتم و هر دو خطبه را در ارتباط با ماجرای کتاب آیات شیطانی ایراد کردم. عصر بستگان برای امور شخصی آمدند. گزارش‌ها را آوردند. هنوز در دنیا مسئله فتوای امام در مورد مهدورالدم بودن رشدی در رأس اخبار و حوادث جهان است. محسن آمد و در مورد کم شدن تولید مهمات و گروه مهمات سازی سپاه صحبت شد.


-