خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • تذکر هاشمی به وزیر کشور چه بود؟

تذکر هاشمی به وزیر کشور چه بود؟

گزارش رویترز از اختلافات مرزی ایران و ترکیه

  • شنبه ۸ بهمن ۱۳۶۷
 

شنبه 8 بهمن   |   20 جمادی الثانی 1409                     28 ژانویه 1989

 

دیشب برف سنگینی باریده بود. امروز هم تا شب می‌بارید. از خانه بیرون نرفتم. کارها را از مجلس آوردند، انجام دادم. عفت و فاطی به کنگره زنان رفتند. ناهار از آشپزخانه دفتر امام آوردند.

عصر آقایان [محمد] باقریان و [طهماسب] مظاهری، برای مشورت در خصوص بنیاد جنگ‌زدگان و بنیاد مستضعفان آمدند. با اشاره امام نظر دادند که کل بنیاد مستضعفان در خدمت جانبازان جنگ قرار گیرد، البته باز هم کفاف نمی‌دهد و باید دولت کمک کند؛ موافقت کردم.

آقای محتشمی [وزیر کشور] آمد. عازم سفر به ترکیه است. در خصوص برنامه‌ها و پیشنهاد تشکیل کمیسیون سه جانبه ایران، پاکستان و ترکیه برای امور امنیت و اطلاعات مشورت کرد. نظر موافق دادم و درباره توجه به نظرات  نمایندگان در مورد مأموران وزارت کشور تذکر دادم.