خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی سال ١٣٦٧ - پایان دفاع ، آغاز بازسازی

خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی سال ١٣٦٧ - پایان دفاع ، آغاز بازسازی

  • چهارشنبه ۲۱ دی ۱۳۶۷

چهارشنبه 21 دی   |   3 جمادی الثانی 1409              11 ژانویه 1989

 

ساعت هفت ونیم به مجلس رسیدم . تا ساعت هشت صبح کارهای دفتر را انجام دادم. در گزارش‌ها درگیری نیروهای سازمان امل و حزب الله در لبنان مورد توجه است. تا  ساعت ده ونیم در جلسه علنی بودم. ظهر [ابراهیم] اصغرزاده آمد. درباره شیوه برخورد با تقاضاهای تشکیل حزب و جمعیت مشورت کرد. گفتم جدی باشند و ایشان را نصیحت کردم که افراط کاری نکنند و از پاسخ به سئوالات در مشهد انتقاد کردم. عصر در جلسه هیأت رئیسه مجلس شرکت کردم و سپس تا ساعت هشت در دفترم کارهای عقب مانده را انجام دادم. ساعت هشت و نیم شب به خانه رسیدم.