خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی سال ١٣٦٧ - پایان دفاع ، آغاز بازسازی

خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی سال ١٣٦٧ - پایان دفاع ، آغاز بازسازی

  • جمعه ۲۶ فروردین ۱۳۶۷
 

جمعه 26 فروردین  |   27 شعبان 1408                       15 آوریل 1988

تا ساعت ده و نیم، برای خطبه‌های جمعه مطالعه کردم. خطبه‌ها و نماز را در دانشگاه تهران ایراد و اقامه کردم. انتظار داشتیم مطابق معمول هنگام نماز جمعه موشک‌های عراقی به تهران برسد که نرسید. عصر جمعی از بستگان آمدند. پسر شهید مطهری آمد و برای خوب برگزار شدن مراسم سالگرد شهادت ایشان استمداد کرد. حاجی اصغر ، کارگر قمی آمد. یک گوسفند کشته و گوشت برایمان آورد و درباره وضع اراضی البرز توضیحاتی داد. پیش از انقلاب، زمینی در البرز  قم برای پسته کاری خریده بودیم.