خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی سال ١٣٦٧ - پایان دفاع ، آغاز بازسازی

خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی سال ١٣٦٧ - پایان دفاع ، آغاز بازسازی

  • یکشنبه ۳ مهر ۱۳۶۷
 

یکشنبه 3 مهر 1367   |   13 صفر 1409                      25 سپتامبر 1988

بعد از نماز تا ساعت هشت صبح، در دفتر کارهای دیروز را انجام دادم. در گزارش‌ها مطلب مهمی نیست. در جلسه علنی تا ساعت ده و نیم  ماندم. در تنفس برای گردان جعفر طیّار از خوزستان که به مجلس آمده بودند، صحبت کردم. ظهر آقای [محی الدین] فاضل هرندی [نماینده آیت‌الله منتظری در دانشگاه‌ها] آمد. درباره نصیحت کردن به نمایندگان برای تعدیل مواضع توصیه داشت و برای دانشجویانمان در خارج پیام خواست.

عصر فرماندهان تیپ امام صادق(ع)  آمدند. آنها خواستار استقلال آن از سپاه بودند؛ نپذیرفتم. نگران آینده خود هستند و برای حفظ یگان پیشنهادهایی داشتند و از سختگیری شورای مدیریت [حوزه علمیه قم] در مورد طلبه‌های رزمنده در خصوص غیبت از درس گله داشتند.

آقای رحمانی از حفاظت اطلاعات ارتش آمد و انتقاداتی به شیوه و محتوای کارها داشت. آقای [محمدحسن] اختری سفیرمان در سوریه آمد. برنامه سفر زیارتی عفت و همراهان را گفت. اوضاع لبنان و قتل سران امل را توضیح داد و از نیاز سوریه به کمک گفت. آقای [واعظ] طبسی از مشهد تلفن کردند و از عدم همکاری کمیته در مورد حفاظت گفتند. به آقای سراج [الدین موسوی فرمانده کمیته‌های انقلاب اسلامی] گفتم که همکاری کنند. تا ساعت هشت شب در مجلس کار کردم. به خانه آمدم. یاسر و مهدی نبودند. تنهایی شام خوردم.