خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • منظره جالبی که هاشمی از امام دید

منظره جالبی که هاشمی از امام دید

امام درباره رابطه با آمریکا به هاشمی چه گفت؟

  • چهارشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۶۷
 

چهارشنبه 23 شهریور   |    2 صفر 1409                      14 سپتامبر 1988

در اخبار صبح رسانه‌های جهانی، فشار بر عراق سنگین است و از ما به خوبی یاد می‌شود. عراق شرط‌هایی برای رفتن به نیویورک گذاشته که مهم نیست. در منزل بودم. کار زیادی نداشتم. فاطی و سعید و سارا برای سفر به کره جنوبی به فرودگاه رفتند. مهدی با صورت باندپیچی برای ثبت نام در ترم جدید به دانشگاه رفت. عفت ظهر مهمان خانم آقای موسوی اردبیلی بود.

عصر خدمت امام رفتم. تنها در بالکن حیاط نشسته بودند و روزنامه می‌خواندند و فواره حوض کوچک حیاط زمزمه‌ای داشت. منظره جالبی بود. درباره ادغام نیروهای مسلح مذاکره شد. با ادغام امکانات پشتیبانی موافقند، اما در حال حاضر ادغام ارتش و سپاه را صلاح نمی‌دانند و به طور جزم می‌گویند جنگ تمام شده و دیگر تجدید نمی‌شود و ادغام را مایه دعوا و نزاع و نارضایتی می‌دانند.

درباره سیاست خارجی، روابط با کشورهای اروپایی منجمله انگلیس را بی مانع می‌دانند و در مورد آمریکا نظرشان این است که نباید آمریکا را در تجدید رابطه مأیوس کرد، ولی به این زودی برای مردم قابل قبول نیست.