خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • نامه انتقاد آمیز محسن رضایی درباره صیاد شیرازی

نامه انتقاد آمیز محسن رضایی درباره صیاد شیرازی

اعلامیه کمال خرازی درباره توقف جنگ شهرها

  • یکشنبه ۴ فروردین ۱۳۶۴

 یکشنبه 4 فروردین 1364   2 رجب 1405   24 MARCH 1985

    بعد از نماز، به آقای [کمال]خرازی رئیس ستاد تبلیغات جنگ گفتم، اعلامیه‏ای بدهد که به خاطر دست برداشتن عراق از زدن شهرها و کشتی‏ها که در اثر توان مقابله به مثل ما در بیست‏وچهار ساعت گذشته صورت گرفت، ما هم شهرهای عراق را از دیشب نزده‏ایم و تا صدام تجدید شرارت نکند، در آینده نخواهیم زد.

    نخست‏وزیر اطلاع داد که عراق مدعی است در کردستان - جبهه شمال - دو پاسگاه را از ما اشغال کرده است. از قرارگاه پرسیدم. آقای [محسن]رضایی خبر را تأیید کرد و گفت که در صدد پس گرفتن آنها هستیم. نیروهای ما در آنجا، بیشتر از بارزانیها و اکراد مخالف عراق بوده‏اند. عفت از مدینه تلفن کرد ولی چون من در حیاط منزل بودم تا آمدم، تلفن قطع شده بود.

    سرهنگ [مصطفی]ترابی [مسئول دفتر مشاورت امام در ارتش] تلفنی تذکر داد که چون قدرت موشکی ما برتری هوایی عراق را از او گرفته، ممکن است که در جنوب و در منطقه خلیج‏فارس فتنه‏ای به پا کند تا در مقابل موشک ما بتواند موشک‏های دوربرد تازه‏ای بگیرد. نامه‏ای از آقای [محسن] رضایی رسید که در آن، برنامه آینده خودش را در جبهه‏ها گفته و از برنامه آقای صیاد [شیرازی] انتقاد کرده است.

    شب گزارشها را آوردند. معلوم شد که عراق امروز دو کشتی را با موشک زده و هواپیماهایش به چند شهر نزدیک شده‏اند، اما این حملات دفع شده است. پس از مشورت با احمدآقا و رئیس‏جمهور تصمیم گرفتیم که فردا یک موشک به [ساختمان] رادیو و تلویزیون بغداد بزنیم. دستور این حمله ابلاغ شد. با دکتر ولایتی هم صحبت کردم که تلاشش را برای تهیه موشک بیشتر قوی‏تر کند. به آقای صیاد هم گفتم که برنامه‏اش را به تهران بیاورد؛ آقای [آیت‏الله] خامنه‏ای هم بر این نکته تاًکید داشتند. سرشب احمدآقا آمد و راجع به جنگ و مسائل دیگر صحبت شد.