خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی سال ١٣٦١- پس از بحران

خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی سال ١٣٦١- پس از بحران

  • سه شنبه ۲۱ دی ۱۳۶۱

سه شنبه 21 دی

  ساعت  پنج بلند شدم. پس از نماز مشغول مطالعه شدم. ساعت هشت آقای مرتضی الویری آمد و از اینکه آقای اکبرپرورش ]وزیر آموزش و پرورش[ آقای نوروزی دماوندی را از معاونت ]وزارت آموزش و پرورش[ به خاطر گزارش بازرسی کل کشور عزل کرده، گله داشت. در جلسه علنی، لایحه تعیین تکلیف اموال فراریان تصویب شد. به خاطر شلوغ‌کاری آقای خلخالی اوقات تلخی کردم. در تنفس برای مسئولان مرکز آموزش غدیر اصفهان که بسیجی‌ها را تعلیم می‌دهند، صحبت کردم*.