خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی سال / سال 1362 / کتاب «آرامش وچالش»

خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی سال / سال 1362 / کتاب «آرامش وچالش»

توصیه هاشمی به ولایتی درباره روسها *** اختلاف رئیس جمهور و نخست وزیر درباره صداوسیما چه بود؟

  • سه شنبه ۲۶ مهر ۱۳۶۲

    تمام وقت در خانه ماندم؛ به خاطر اینکه نمایندگان در مراسم عاشورا در حوزه‏های انتخابیه شرکت کرده بودند، امروز را تعطیل کردیم. بیشتر وقتم صرف خواندن تاریخ احزاب سیاسی ایران و کارهای مجلس چهارم و ظهور رضاشاه شد. دیشب در سردشت علیه ضدانقلاب عملیات وسیع و موفقی داشته‏اند. رئیس جمهور با نخست وزیر در مورد نماینده در [شورای سرپرستی] صداوسیما و بعضی از وزرای جدید اتفاق نظر ندارند.

    گزارشها را از مجلس آوردند. دو سه روز را مطالعه کردم. تازه مهمی در اخبار نیست. شب خلاصه فیلم سفرم به جنوب را گذاشته بودند. فیلم مهار کردن چاه شماره سه نوروز را تماشا کردم. به دکتر ولایتی تلفن کردم و گفتم موضوع مخالفت شوروی با دخالت آمریکا در خلیج فارس را تعقیب کنند. امروز عملیات وسیعی در سردشت، علیه مراکز اصلی ضدانقلاب داشته‏ایم که ضربه‏های کاری بر آنها وارد آمده است.