خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی سال / سال 1362 / کتاب «آرامش وچالش»

خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی سال / سال 1362 / کتاب «آرامش وچالش»

روزی که خبر تازه مهمی نداشت *** هاشمی پای کدام برنامه صداوسیما نشست؟

  • یکشنبه ۲۴ مهر ۱۳۶۲

    تمام روز در خانه بودم. تازه مهمی نداشتیم. بیشتر به مطالعه و استماع عزاداریهای صداوسیما گذشت.