خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی سال / سال 1362 / کتاب «آرامش وچالش»

خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی سال / سال 1362 / کتاب «آرامش وچالش»

عصر جمعه هاشمی با خاطره نویسی و پیاده روی*** هاشمی اقامه نماز جمعه را به چه کسی محول کرد؟

  • جمعه ۹ دی ۱۳۶۲

    اقامه نماز جمعه را به آقای امامی کاشانی محول نمودم. چند روز نوشتن خاطرات، عقب افتاده بود؛ جبران کردم. مقداری پیاده روی و استراحت داشتم.