خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی سال / سال 1362 / کتاب «آرامش وچالش»

خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی سال / سال 1362 / کتاب «آرامش وچالش»

تصمیم گیری سران قوا برای رابطه با شوروی *** شرط امام برای عزل دادستان کل چه بود؟

  • چهارشنبه ۲ آذر ۱۳۶۲

    تا عصر در منزل مطالعه می‏کردم و می‏نوشتم. عصر هیأت رئیسه مجلس جلسه داشت. کار مهمی نداشتیم. بعد از نماز، شورای عالی دفاع جلسه داشت. قرار شد برای فرماندهی نیروی هوایی به جای سرهنگ معین‏پور، سرهنگ [هوشنگ]صدیق نصب شود. کسی در جلسه مخالفت نکرد. سرهنگ معین‏پور مریض است و اطرافیان او، مانع تحرک نیرو هستند.

    سپس در منزل آقای [موسوی]اردبیلی با سران قوا و احمد آقا و دکتر ولایتی جلسه داشتیم. در مورد تحسین روابط با شوروی و هم اعزام هیأتی به دمشق برای میانجی‏گری در طرابلس، در نزاع فلسطینیها - که قبلاً توافق سوریه جلب شده بود - تصمیم گرفتیم. احمد آقا اطلاع داد که امام با اکراه با عزل آقای [سیدحسین]موسوی تبریزی [دادستان کل انقلاب اسلامی] موافقت کرده‏اند؛ به شرط اینکه او راضی کنیم. شام مهمان آقای [موسوی]اردبیلی بودیم. آقای [موسوی]اردبیلی از کار شورای نگهبان در خصوص ایراد گیری از لایحه تعزیرات ناراحت است و معلوم شد، حق با ایشان است. برای خواب به مجلس رفتم. تا ساعت یازده ونیم بیدار ماندم.