خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی / کتاب « دوران مبارزه »

خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی / کتاب « دوران مبارزه »

عضویت و فعالیت آیت الله هاشمی رفسنجانی در شورای انقلاب

  • جمعه ۲۲ دی ۱۳۵۷

 

عضویت و فعالیت آیت الله هاشمی رفسنجانی در شورای انقلاب

تاریخ : 22/15/1357

     آن روزها گرایش به شورا شدید بود. از دیکتاتوری و استبداد خاطرات بسیار تلخی داشتیم و به هیچ وجه نمی‌خواستیم از شیوه‌های فردی استفاده کنیم.  مبارزه با استبداد از نیرومندترین انگیزه‌های مبارزه در مردم و همه ما بود.  حل استبداد را هم در شورا می‌دانستیم.  با چنین زمینه طبیعی،  فکرِ تشکیل شورا و اداره کشور توسط آن مسأله‌ای پذیرفته شده برای همه مبارزان بود.  روی مدیریت فردی فکر نمی‌کردیم.

     به همین دلیل،  به طور طبیعی باید شورای انقلاب تشکیل می‌شد.  چیزی نیست که ابتکار آن را به فرد یا نهاد خاصی نسبت دهیم.  ترکیب شورای انقلاب هم از کسانی بود که مورد اعتماد مردم و امام باشند و روحیه  کار جمعی هم در آن‌ها باشد.  آقایان منتظری و طالقانی ظاهرآ هنوز آزاد نشده بودند.  اعضای دیگر عبارت بودند از :

     آقایان مطهری،  مهندس بازرگان،  دکتر سحابی،  بهشتی،  موسوی اردبیلی،  باهنر و من. کسانی مثل مهندس سحابی و دکتر شیبانی و تیمسار قرنی و... بعدها، هر یک به‌دلیلی، به ما پیوستند.

     پس از سفر آقای مطهری به پاریس،  شورای انقلاب رسمیت پیدا کرد.  پیش از آن کار انجام می‌شد،  اما حکم خاصی نداشت.  بعد از سفر ایشان رسمیت پیدا کرد و اعلام شد، گرچه نام افراد تا آخر اعلام نشد.

    با تشکیل رسمیِ شورای انقلاب و اعلام آن از طرف امام،  به طور رسمی همه تصمیم‌ها از آنجا هدایت می‌شد.  برای بعضی کارها کمیته‌هایی فعالیت داشت که مهم‌ترینِ آن‌ها،  کمیته سوخت و کمیته اعتصابات بود.

منبع: کتاب هاشمی رفسنجانی، دوران مبارزه، زیر نظر محسن هاشمی، دفتر نشر معارف انقلاب