خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی / کتاب « دوران مبارزه»

خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی / کتاب « دوران مبارزه»

همکاری در تهیه فیش های قرآنی تفسیر راهنما

  • تهران
  • یکشنبه ۱ فروردین ۱۳۵۵

 

آقای هاشمی رفسنجانی، در زندان بخش بزرگی از وقت خود را صرف یک پژوهش قرآنی کرد که نتیجه آن کار سترگ تفسیر راهنما بود. ایشان در خصوص همکاری ها در خاطرات خود چنین نوشته است :

هرچند که کار قرآن در ابتدا کاری بود فردی که من شخصآ عهده‌دار انجام آن بودم،  اما در همان روزهای اول،  دو تن از هم‌بندان هم‌کاری‌هایی با من داشتند.

آقای معادیخواه ـ که در انجام کاری مشابه در طبقه‌بندیِ مفاهیم نهج البلاغه تجربه‌هایی داشت،  که در طراحیِ سبکِ کار هم بی‌تأثیر نبود ـ یک‌بار بعد از من آیات را نگاه می‌کرد و اگر به نکتـه تازه‌ای می‌رسید،  پشت همان صفحه‌ها ثبت می‌کرد؛  این هم‌کاری،  تا حدود جزء چهارم قرآن ـ و پیش از آزادیِ ایشان ـ ادامه داشت.

آقای فاکر هم فهرستی کلی از عناوین فراهم می‌کرد؛  هرچند که در جریان انتقال ما آنچه را ایشان تهیه کرده بود گم شد.  دفترهای دیگر را،  چون به‌تدریج توسط ملاقاتی‌ها بیرون فرستاده بودم،  همه محفوظ ماند.

به هر حال، سه سال بهترین وقت و متمرکزترین حالات روحیِ خود را در انجام این کار سرمایه‌گذاری کردم.  اگر این زندانِ آخر پیش نمی‌آمد،  به یقین فراهم شدنِ چنین توفیقی برایم ممکن نبود،  نه در شرایط مبارزه،  و نه در شرایطِ بعد از پیروزیِ انقلاب.

منبع: کتاب « هاشمی رفسنجانی، دوران مبارزه» ،  زیر نظر مهندس محسن هاشمی، دفتر نشر معارف انقلاب، 1376