خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی / کتاب «دوران مبارزه »

خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی / کتاب «دوران مبارزه »

تفاوت دو دیدگاه در مبارزه

  • تهران
  • جمعه ۱ فروردین ۱۳۵۴

 

خاطرات دوران مبارزه آیت الله هاشمی رفسنجانی - تفاوت دو دیدگاه در مبارزه

تاریخ : 1354  هجری شمسی

آقای هاشمی رفسنجانی در مورد تفاوت دو دیدگاه در مبارزه علیه رژیم ستمشاهی در خاطرات خود چنین نوشته است :

پس از آزادی،  با توجه به شرایط آن روز احتیاط بیشتری می‌کردم و چون نظر غالب بر توسعه مبارزه مسلحانه بود،  ما سعی می‌کردیم که به خاطر منبر و اعلامیه و. . . بازداشت نشویم و با تقویت ارتباطات و ادامه کارهای فرهنگی و سازنده و پشتیبانی از مبارزه به صورت مادی یا تغذیه فکری کار می‌کردیم و رژیم هم حساسیتی نشان نمی‌داد،  جز بعضی احضارها و پیغام‌ها و تذکرات.  نظر بعضی‌ها این بود که ما باید کاری بکنیم که این‌ها با خشونتِ هر چه بیشتر برخورد کنند که مبارزه تا آنجا که ممکن است به خشونت کشیده شود.

منبع: کتاب )هاشمی رفسنجانی(، دوران مبارزه ، زیر نظر مهندس محسن هاشمی، دفتر نشر معارف انقلاب،1376