خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی / کتاب « دوران مبارزه»

خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی / کتاب « دوران مبارزه»

بن بست در گفت وگو با رژیم و حکم نخست وزیری بازرگان

  • سه شنبه ۱ فروردین ۱۳۵۷

آقای هاشمی رفسنجانی مقطع زمانی را که در آن انقلابیون وارد گفت وگو و مذاکره با عوامل رژیم پهلوی شدند، شلوغ ترین قطعه تاریخ دانسته است و در این باره می نویسد :

آن روزها محور اخبار سرّی که به ما می‌دادند،  بیشتر این بود که رژیم خودش را برای خشونت ـ در صورتی که امام حاضر نشوند بختیار را به رسمیت بشناسدـ آماده می‌کند. از کارهای مهم ما در آن مقطع،  پیش گیری از اجرای چنین تصمیمی بود.  مذاکرات زیادی انجام می‌شد،  با بختیار،  قره باغی،  مقدم ... .  برای هر یک از مسؤولان کلیدی رژیم واسطه مناسبی پیدا کرده بودیم.

سیاست کلی این بود که عوامل رژیم را به هر ترتیب با مذاکره سرگرم کنیم و تا آنجا که ممکن است نگذاریم کار به خشونت بکشد؛  تا مردم آماده‌تر بشوند و روحیه مردم تقویت بشود.  موضوع مذاکره هم وادار کردن بختیار به استعفا بود.  این مقطعِ تاریخ آشفته‌تر و شلوغ‌تر از آن است که همه جزییات آن را الان به یاد بیاورم.

منبع: کتاب « هاشمی رفسنجانی، دوران مبارزه» ،  زیر نظر مهندس محسن هاشمی، دفتر نشر معارف انقلاب، 1376