خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی / کتاب « دوران مبارزه»

خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی / کتاب « دوران مبارزه»

همکاری آیت الله هاشمی رفسنجانی با هیأت موتلفه

  • شنبه ۱ فروردین ۱۳۴۳

 

     چندین هیأت مذهبی، که جلسات مذهبی و هیأت‌های سینه‌زنی داشتند، در جریان مبارزه آمدند خدمت امام و آمادگیِ خود را برای هم‌کاری اعلام کردند و تصمیم گرفتن که با ائتلافی از چندین هیأت تشکّل ایجاد کنند.  امام هم موافقت کردند و چند روحانیِ مورد اعتماد خودشان را برای نظارت برکار این‌ها و پاسخگوییِ سئوالات و تغذیه فکری‌شان انتخاب کردند،  از آن جمله آقایان مطهری، بهشتی، انواری.

     کتاب انسان و سرنوشت آقای مطهری محصول درس‌هایی است که ایشان برای همین جمعیت و جلسات دیگری از این قبیل آماده کرده بودند.

     من در جریان مبارزه از وجود چنین تشکلی اطلاع پیدا کردم.  بعد از تبعید امام که ما آمدیم تهران،  کم کم از تشکیلات آن‌ها اطلاعات بیشتری پیدا کردیم.  پس از تجدید حیات‌شان ـ در پی ضربه خوردن در جریان  15 خرداد ـ هم‌کاری من با آن‌ها بیشتر شد؛ البته من مسؤولیت تشکیلاتی نداشتم، بیشتر مورد مشورت قرار می‌گرفتم.

منبع: کتاب « هاشمی رفسنجانی، دوران مبارزه» ،  زیر نظر مهندس محسن هاشمی، دفتر نشر معارف انقلاب، 1376