خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی / کتاب « دوران مبارزه»

خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی / کتاب « دوران مبارزه»

ماجرای خلاف شیخ طوسی

  • یکشنبه ۱ فروردین ۱۳۵۵

 

آقای هاشمی رفسنجانی، یکی از خاطرات شیرین در زندان را چنین توصیف می کنند :

اگر به خاطر داشته باشید،  رژیم در مورد آوردنِ کتاب‌هایی که تا حدودی جنبه سیاسی داشت ـ به داخل زندان ـ حساسیت زیادی نشان می‌داد.  در حالی که در مورد آوردنِ کتابهایی مثل تفسیر،  فلسفه،  حدیث و ...  کمتر حساس بود.  در این میان، گاهی هم در اثر بی‌اطلاعیِ مأمورین برخوردهای شیرینی پیش می‌آمد.

یک‌بار یکی از آقایان سفارش کرده بود که برایش مجموعه خلافِ شیخ طوسی را بیاورند.  وقتی مأمور نام این کتاب را شنید،  با تعجب پرسید:  «مگر شیخ طوسی هم خلاف کرده که می‌خواهند بیاورندش اینجا!؟»

منبع: کتاب « هاشمی رفسنجانی، دوران مبارزه» ،  زیر نظر مهندس محسن هاشمی، دفتر نشر معارف انقلاب، 1376