خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی / کتاب « دوران مبارزه»

خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی / کتاب « دوران مبارزه»

نمایش هجرت به حبشه در زندان

  • دوشنبه ۱ فروردین ۱۳۵۶

 

آقای هاشمی رفسنجانی در خاطرات دوران زندان خود ماجرای برگزاری نمایش هجرت به حبشه در زندان توسط زندانیان را توصیف کرده است :

در یکی‌از جشن‌ها ـ ظاهرآ جشن مبعث ـ  گروهی از دوستان با استفاده از همان امکانات زندان نمـایش هجرت مسلمانان به حبشه را اجـرا کردند کـه برای همـه ما جالب بود.  هر کس فراخور خصوصیاتش نقشی را عهده‌دار شده بود.

جریان جالبی هم که ضمن این نمایش پیش آمد این بود که وقتی در بازسازی فضای صدر اسلام و یادآوریِ مقاومت‌های معروفِ آن عصر،  یکی از هم‌زندانی‌ها را در نمایش شکنجه کردند،  او فریاد زد.  ناگهان مأمور زندان بهت زده آمد پایین و به خیال این که نمایش جریان شکنجه جنبه سیاسی دارد،  می‌خواست گزارش کند که دوستان به شکلی او را قانع کردند.

منبع: کتاب (هاشمی رفسنجانی) ،  دوران مبارزه ، زیر نظر مهندس محسن هاشمی، دفتر نشر معارف انقلاب،1376