خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی / کتاب «دوران مبارزه »

خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی / کتاب «دوران مبارزه »

انگیزه تألیف کتاب « امیرکبیر یا قهرمان مبارزه با استعمار» توسط آیت الله هاشمی رفسنجانی

  • سه شنبه ۱ فروردین ۱۳۴۶

 

     در همین مقطع است که من بخشی از اوقات فراغت را،  برای نگارش کتاب امیرکبیر یا قهرمان مبارزه با استعمار استفاده می‌کردم.

     پیش از این در قم مطالعاتی داشتم و یادداشت‌هایی هم تهیه کرده بودم. انگیزه اصلیِ این کار با خواندن بخشی از کتاب میراث خوار استعمار ـ نوشته ] دکتر مهدی[  بهار ـ پیدا شده بود.  کتاب خوبی است؛  بخشی از این کتاب مربوط است به زندگی امیرکبیر،  با خواندن این بخش تحت تأثیر قرار گرفتم و مصمم شدم که در زمینه زندگی امیرکبیر کاری انجام بدهم.  مطالعاتی کردم و یادداشت‌هایی برداشتم.

     اما قسمت عمده و اصلیِ کار را در همین فرصت انجام دادم،  که خوب،  در تهران وقت فارغ زیادی داشتم.  با استفاده از فرصت،  بعضی از روزها به کتابخانه مجلس شورای ملی مراجعه می‌کردم.  مسؤول کتابخانه هم هم‌کاریِ خوبی کرد و اسناد و کتاب‌هایی را که لازم داشتم در اختیارم می‌گذاشت که از مجموع آن‌ها برای فراهم کردن این اثر استفاده کردم.  حق‌التألیف آن و نیز فروش چاپ‌های بعدیِ سرگذشت فلسطین کمکی به هزینه زندگی می‌کرد.

منبع: کتاب هاشمی رفسنجانی، دوران مبارزه، زیر نظر محسن هاشمی، دفتر نشر معارف انقلاب