خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی / کتاب «دوران مبارزه»

خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی / کتاب «دوران مبارزه»

خاطرات دوران مبارزه آیت الله هاشمی رفسنجانی - ملاقات با یاسر عرفات در اردوگاه فلسطینی ها

  • جمعه ۱ فروردین ۱۳۵۴

 

خاطرات دوران مبارزه آیت الله هاشمی رفسنجانی - ملاقات با یاسر عرفات در اردوگاه فلسطینی ها

تاریخ : 1354  هجری شمسی

آقای هاشمی رفسنجانی، در خاطرات دوران مبارزه درباره ملاقات با یاسر عرفات رهبر سازمان آزادیبخش فلسطین در اردوگاه فلسطینی ها چنین نوشته است :

به هر حال،  ملاقات من در این سفر با یاسرعرفات ارزش و اهمیتِ تاریخی داشت. جزییاتِ گفت وگوی آن دیدار را به خاطر ندارم.  فلسطینی‌ها و یاسرعرفات ـ با توجه به ترجمه‌ای‌که من از اثر اکرم زعیتر با نام سرگذشت فلسطین داشتم ـ مرا می‌شناختند. یاسرعرفات هم که برای من و همه مبارزان شخصیتی شناخته بود.

محل دیدار،  دفتر ایشان در یکی از اردوگاه‌های فلسطینی‌ها در حومه بیروت بود.  با استفاده از آسانسورِ کوچکی وارد دفتر ایشان شدیم.  زمان ملاقات هم شب انتخاب شده بود،  با تعویض چند وسیلـه نقلیه.

محورِ اصلیِ گفت وگو شیوه مبارزه بود که در آن روزها بیشترِ ما در مقام استفاده از تجربه‌های آن‌ها بودیم.  در شیوه مبارزه و سازماندهی و تشکیلات تجربه‌های ارزشمندی داشتند؛  با توجه به شبکه‌بندیِ سرّی و فراگیری که آن‌ها داشتند و در کشورهای زیادی ایجاد پایگاه کرده بودند.

عرفات را هم با اطلاعاتی که از وضع امام و مبارزه دادم بیشتر به اهمیت و سمت مبارزات ایران آشنا کردم که تحت تأثیر قرار گرفت.  او نیز به شرح مفصلی از تعداد شهدا و مشکلات فلسطینی‌ها پرداخت و از من خواست که از قبرستان شهدای فلسطینی دیداری داشته باشم که من هم یک روز در سوریه از مزار شهدای فلسطینی دیدن کردم و در خانـه یکی از بازماندگانِ شهیدان‌شان حاضر شدم و با پدرِ شهیدی دیدار و گفت وگو کردم.  شهید چمران یا شهید محمدمنتظری در این دیدار همراه من بودند. دیدارِ جالب و خوبی بود. گروهی از بازماندگانِ شهدا در خانه‌ای جمع شدند... . آن روزها همه برای نجات فلسطین بیش از هر چیز اهمیت قائل بودند. امید ما به همین مبارزه مسلحانـه فلسطینی‌ها بود.  در آن جلسه هم بحثی غیر از مبارزه نبود.  شهر صور هم ـ که در مرز اسراییل بود ـ از جاهایی بود که دیدنِ آن برایم اهمیت داشت،  آنجا را هم دیدم و در مدرسه علمیه آن با طلبه‌ها دیدار داشتم و از یک کارگاه قالی‌بافی،  که شهید چمران برای فقرای شیعه تأسیس کرده بود،  بازدید نمودم.

منبع: کتاب )هاشمی رفسنجانی(، دوران مبارزه ، زیر نظر مهندس محسن هاشمی، دفتر نشر معارف انقلاب،1376