خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی/ سا ل ۱۳۶۰ / کتاب «عبور از بحران»

خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی/ سا ل ۱۳۶۰ / کتاب «عبور از بحران»

روزی پر مشغله از جلسه صبح مجلس تا جلسه شب حزب جمهوری

  • تهران
  • یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۶۰
نگرانی دوستان امام به خاطر افکار و گفتار سید حسین خمینی

 ساعت هفت صبح جلسه هیأت رئیسه داشتیم. در آن جلسه سخنرانی پریروز حسین آقاخمینی در مشهد مطرح شد و اینکه به همه مطبوعات اطلاع داده شده که حرفهای او راننویسند.

 جلسه علنی امروز کاری از پیش نبرد. لایحه عدم اجرای حکم تخلیه مساکن مستأجره، تصویب نشد. اشکال شرعی به نظر می‌رسد. مجلس نشان داد {در} مواردی که پای احکام شرعی درمیان باشد،  سخت و انعطاف ناپذیر است.

 لایحه ملی کردن اموال خانواده پهلوی هم به مانع برخورد. چون احتمال اینکه ملی کردن‌در بعضی از کشورها مستلزم مطالبه غرامت شود، به میان آمد و کمیسیون  و دولت و موافقان ‌نتوانستند.

 ظهر احمدآقا خمینی و آقای صانعی ناهار را مهمان من بودند. در مورد حسین آقا و صحبت‌های مشهد بحث شد. باید به هر نحو که شده سعی کنیم که محفوظ بماند. برخورد را صلاح ندانستیم و راه ارشاد را پیشنهاد کردیم و از اداره تلویزیون، سخت گله داشتند.

 امام جمعه شاهین شهر و استاندار اصفهان آمدند و از مشکلات شاهین شهر و فولاد شهر که‌جدید الاحداثند و مردم متفرقه را در خود جای داده‌اند، می‌گفتند  و راه حل می‌خواستند. قرار شد کمک کنیم.

 سروان شریف‌النسب آمد. او توصیه می‌کرد که تیمسار ظهیرنژاد را جذب کنیم، زیرا آدم ‌سالمی است و نگذاریم بنی‌صدر ایشان را جذب کند.

 عصر در شورای مرکزی حزب جمهوری شرکت کردم. بحث روی شرکت در مناظره ‌تلویزیونی متمرکز بود. اکثریت  می‌گفتند،  شرکت نکنیم ، به خاطر حضور حزب توده و فدائیان و چون جناح لیبرال نمی‌آیند. تقصیر از آن ها است و حربه از دستشان گرفته می‌شود. آقای بهشتی ‌طرفدار شرکت بودند و خودشان هم آماده شرکت در بحث. چون امام ترجیح می‌دهند که خود ماها نباشیم، این هم مانعی به حساب می‌آید.

 شب در جلسه مشترک نمایندگان مجلس و مسئولان اجرایی حزب شرکت کردم. میزگردی‌درباره بودجه بود. سپس تحلیلی درباره وضع موجود به استناد نتایج سنجش افکار اداره آمارکردم. موقعیت خوب خط امام و نقاط ضعف و قوت را توضیح دادم. این آمار، خط امام را محبوبترین می‌داند.