خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی/ سال 60 / کتاب عبور از بحران

خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی/ سال 60 / کتاب عبور از بحران

پیامهای امام، بنی ‏صدر، رجائی، بهشتی ومن. پیامها خشک وتقریباً کم محتوی بود و چون همگی از حفظ و بدون یادداشت [ایراد شده]بود،

  • تهران
  • شنبه ۱ فروردین ۱۳۶۰
هنگام تحویل سال چه کسانی مهمان هاشمی بودند؟

هنگام تحویل سال، آقایان خامنه ‏ای و موسوی اردبیلی در منزل، مهمان من بودند. اتفاقاً سال گذشته هم، همین آقایان به اضافه آقای بهشتی [مهمان من] بودند. آقای موسوی[اردبیلی] از ملاقات صبح دیروزشان با امام، صحبت کردند و درباره برنامه رسیدگی و محاکمه ‏عاملان حادثه چهارده اسفند دانشگاه حرف زدند. به طور کلی در بحثهای عمومی، مطالب‏ مفیدی مطرح شد. با هم پیامهای نوروزی را شنیدیم؛ پیامهای امام، بنی‏ صدر، رجائی، بهشتی ومن. پیامها خشک وتقریباً کم محتوی بود و چون همگی از حفظ و بدون یادداشت [ایراد شده]بود، الفاظش هم خیلی روان نبود. پیام امام جاذبه دیگری داشت. آخر شب، پاسداران خودمان‏و پاسداران مهمانها به دیدن ما آمدند و هر یک از ما دو هزاروپانصد تومان عیدی به آنهادادیم.

صبح، گروهی از افراد گزینش سپاه پاسداران آمدند و درباره کیفیت گزینش سپاه مطالبی‏گفتند؛ خیلی جالب نیست، احتمال نفوذ افراد ناباب زیاد است.

آقای کمال طباطبائی و جمعی دیگر از بستگان، دکتر هادی، خانواده شهید مطهری وسپس آقای مهدیان آمدند. با دکتر هادی درباره برنامه سال جدید صحبت کردیم و آقای‏مهدیان از تهدیدی که افکار افراطی برای سرمایه‏گذاری و در نتیجه رشد تولید ایجاد کرده‏است، صحبت داشت. مطلب درست است. بی‏برنامگی و ابهام وضع مالکیت خیلی مضراست؛ باید امسال مجلس تکلیف مالکیتها و کارهای تولیدی را روشن کند.
علی (اخوی زاده) از جبهه سرپل ذهاب آمد، خیلی خوشحالم کرد و خبر از روحیه خوب‏داوطلبان در جبهه می‏داد. علی خودش از داوطلبان است و مایل است دوباره به جبهه برود. چقدر بچه‏ها خوب و با گذشت شده‏ اند! سرشب اخوی محمد و خانمش آمدند و درباره وزارت امور خارجه و اظهارات سفیر لیبی‏صحبتهای زیادی داشتیم. شام نداشتیم، پاسدارها چیزی تهیه کردند و خوردیم.