خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال 57/ کتاب انقلاب و پیروزی

خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال 57/ کتاب انقلاب و پیروزی

امام و دعوت از نیروهای نظامی و انتظامی به کار هاشمی

  • تهران
  • یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۵۷

فضای نیمه تعطیل قوای نظامی و انتظامی، بحث دیگری داشت. آن روزها برخی افراد و گروه‌ها و جریان‌ها به دلایل مختلف با این نیروها درگیر می‌شدند و تقریباً امنیت شغلی برای نیروهای مسلح نمانده بود. امام به همین دلیل، ضمن دعوت از تمامی نیروهای ارتش، ژاندارمری و شهربانی، برای رفتن به محل کار خود، تأکید کردند: «الآن که قوای انتظامی ملحق شده به ملت اسلام و در پناه اسلام واقع شده، چه قوای ارتشی و چه شهربانی و چه ژاندارمری و چه سایر قوایی که ملحق شده به ملت و در پناه اسلام واقع شدند، احدی از مردم حق تعرض به آن‌ها را ندارند؛ تعرض به آن‌ها تعرض به دولت اسلامی است؛ تعرض به دولت اسلامی، تعرض به خداست.» 

 

منبع: کتاب هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات 58-1357، انقلاب و پیروزی، زیر نظر عباس بشیری