سخنرانی
  • صفحه اصلی
  • سخنرانی
  • سخنرانی هاشمی در کنفرانس اهل بیت

سخنرانی هاشمی در کنفرانس اهل بیت

واکنش جالب علمای جهان اسلام

  • دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۶۹

 دوشنبه 31 اردیبهشت 1369  |  25 شوال 1410                   21 می 1990

 


بعد از نماز تا ساعت هشت صبح، برای سخنرانی کنفرانس جهانی اهل‌بیت مطالعه کردم. ساعت هشت ونیم به حسینیه ارشاد رفتم و سخنرانی افتتاحیه را انجام دادم؛ جلسة باشکوهی بود؛ شخصیت‌های علمی و روحانی داخلی و خارجی حضور داشتند.

به منزل برگشتم. ظهر،  فائزه از منزل فاطی و خودش برای‌مان غذا آورد. حاجیه والده مهمان فاطی بودند. یاسر با من بود. عصر والده و همشیره‌ها - فاطمه و صدیقه- آمدند. شام هم ماندند. غذا از بیرون آوردند.