خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • سخنان رهبری درباره جهاد با آمریکا

سخنان رهبری درباره جهاد با آمریکا

استخری که هاشمی خودش آب کرد تا شنا کند!

  • جمعه ۲۳ شهریور ۱۳۶۹

در منزل بودم. بیشتر وقت به استراحت گذشت. فائزه پذیرایی می‌کرد. عفت، فاطی، مهدی و یاسر در سفرهستند. در گزارش‌ها هنوز اظهارات آیت‌الله خامنه‌ای در مورد جهاد با آمریکا مورد توجه است. استخر را آب کردم و قدری شنا نمودم. به‌ دستور دکترها، برای رفع کمردرد، شنا می‌کنم.