خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • نظر شورای عالی امنیت ملی درباره سفر حافظ اسد

نظر شورای عالی امنیت ملی درباره سفر حافظ اسد

بازدید هاشمی از بتن ریزی سد ساوه

  • شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۶۹


جمعی از خانواده‌ شهدای سه شهیدداده آمدند؛ به مناسبت 17 شهریور برای آنها صحبت کردم. شورای [بررسی]مسایل عراق جلسه داشت. دربارة کیفیت کار و مسایل معارضان

 

عراق تصمیم‌گیری شد. عصر دکتر [محسن]نوربخش، [وزیر امور اقتصادی و دارایی] و دکتر روحانی، [دبیر شورای عالی امنیت ملی] برای امور جاری و مسایل عراق و مسایل صنعت آمدند.

شورای‌عالی امنیت ملی جلسه داشت. دربارة مسایل مربوط به سفر هیأت عراقی که فردا به ایران می‌آیند‌، تصمیم‌گیری شد. رییس‌جمهور سوریه که بنا بود 24 شهریور به تهران بیاید، اطلاع داده است، به خاطر سفر هیأت عراقی، سفر خود را یک هفته به تأخیر خواهد انداخت.

به کارخانه آذرآب رفتیم. مدیرعامل، گزارش و توضیحات داد. مدت دو ساعت از سالن‌ها بازدید کردیم؛ ماشین‌های مهم و حساس و سالن عظیم آن قابل توجه است. قدرت ساخت بویلرهای سطح بالا و بزرگ را دارند، ولی در ارجاع کارها به آنها ناراضی‌اند. ساخت نیروگاه را معمولا به خارجی‌ها واگذار می‌کنند و آنها بخشی از کار را به آذرآب سفارش می‌دهند؛ برای تقویت ساخت داخل تلاشی شروع شده است.


پس از ناهار و نماز، پسرِامام جمعه آمد و از استاندار انتقاد داشت. با هلی‌کوپتر به محل سد ساوه رفتیم. در حال بتون‌ریزی سد هستند. توضیحات داده شد و از محل سد بازدید کردیم؛ جمعی از مردم ساوه هم آمده بودند. مصاحبه رادیوتلویزیونی انجام دادم. گوشم از صدای هلی‌کوپتر ناراحت شده است.

ساعت شش بعد از ظهر به سوی تهران پرواز کردیم. مغرب در فرودگاه مهرآباد فرود آمدیم. به دفترم رفتم و گزارش‌ها را خواندم.