خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • تأکید رهبری به هاشمی درباره عربستان

تأکید رهبری به هاشمی درباره عربستان

ابراز نگرانی خرازی از سوالات خبرنگاران

  • سه شنبه ۹ بهمن ۱۳۶۹

 

در گزارش‌ها، مسأله آمدن هواپیماهای نظامی و غیرنظامی عراق به ایران مورد توجه و تفسیرهای گوناگون است؛ حدس‌ها خیلی دور از واقعیت نیست، گرچه ابهام زیادی برای ناظران دارد. آنها نمی‌خواهند ایران را ناراحت کنند و در عین‌حال نگرانی هم دارند.

آقای محمدجواد حجتی[کرمانی]آمد. از سیاست رهبری و دولت قدردانی کرد. از محسن هم تعریف کرد؛ روزی با او همسفر بوده. برای مشغول‌کردن [برادرش]، علی‌آقا و همچنین برای استرداد ماشین خودش که پس از سرقت از او، پلیس پیدا کرده و به نهاد [ریاست‌جمهوری] داده است، استمداد نمود؛ گفتم بدهند. عبایی هم به ایشان هدیه کردم. کتابی هم آورده بود.

سفیر جدیدمان در یمن، برای خداحافظی آمد و بر دادن نفت به یمنی‌ها که دنبال آن هستند، با فرصت شش‌ماه در پرداخت بهای آن، تأکید کرد.آقای امان‌پور از جهاد[سازندگی]آمد. نتیجه مطالعات برای خودروی ملی و بهینه‌کردن پیکان را آورد. [سیدجلال] ساداتیان، برای مسأله شورای نهضت‌ها آمد و از عدم تفاهم سپاه و وزارت‌اطلاعات و وزارت‌امورخارجه گفت.

عصر دکتر [رضا]ملک زاده، [سرپرست وزارت بهداشت،درمان‌و آموزش‌پزشکی]آمد. گزارش سفر به مناطق بازسازی را داد و جهت پیشبرد کارها، برای ارز و ریال بیشتر استمداد کرد. دکتر ولایتی، [وزیر امورخارجه]آمد. دربارة مذاکره با عربستان سعودی درخصوص حج و روابط با آن کشور صحبت شد. با رهبری، تلفنی صحبت کردم؛ بر انجام حج تأکید داشتند.

 نمایندگان رهبری در دانشگاه‌ها آمدند. از دفتر تحکیم وحدت و مدیران [وزارت فرهنگ و]آموزش عالی در عدم همکاری با آنان، شکایت داشتند و برای تقویت خودشان استمداد کردند. دکتر [حسن]روحانی، [دبیر شورای‌عالی ‌امنیت‌ملی] خبر داد که امروز هم تعدادی هواپیمای عراقی آمده و بعضی‌ها هم آسیب دیده‌اند. یکی از آنها در جاده‌ای فرود آمده است؛ چون حالت فرار دارد و قبلاً کسب اجازه نکرده‌اند و شاید دستپاچه‌اند، دچار حادثه می‌شوند.      

 شب مجمع تشخیص مصلحت‌ نظام جلسه داشت. دربارة موضوع محاکمه نمایندگان[مجلس] تصمیم گیری شد؛ قرار شد مثل استاندارها باشند. تأسیس دفتر نمایندگان در شهرستان‌ها به مجلس برگشت. دکتر [سیدکمال]خرازی، [نماینده دایم ایران در سازمان ملل]، از نیویورک آمد؛ نگران بود. دربارة سئوال‌های زیاد خبرنگاران رسانه‌ها از مسأله آمدن هواپیماهای عراقی پرسید؛ راهنمایی‌اش کردم.