خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • نظر میرحسین موسوی درباره تندروها

نظر میرحسین موسوی درباره تندروها

سقوط هواپیمای پناهنده عراقی در ایران

  • یکشنبه ۷ بهمن ۱۳۶۹

 

ساعت هفت از خانه بیرون رفتم. تا ساعت نُه صبح کارها انجام شد. آقای[علی‌اکبر] ناطق نوری، [نماینده تهران]آمد. دربارة انتخابات مجلس آینده مطالبی داشت و برای سفر به خارج و مذاکره با دانشجویان مشورت کرد. قرار بود با روزنامه [انگلیسی‌زبان] کیهان‌بین‌المللی مصاحبه داشته باشم؛ به تأخیر انداختم.

 مهندس [میرحسین]موسوی، [مشاور سیاسی رییس‌جمهور]آمد. دربارة عراق و صنایع الکترونیک و تندرو‌ها نظراتی ارائه داد. ظهر عفت، فاطی، یاسر و علی، [فرزند فاطی]، در دفترم بودند. عصر هیأت دولت جلسه داشت. دربارة جزیره قشم، تصمیم‌گیری شد که کل‌جزیره، منطقه‌آزاد اعلان شود؛ اختیارات وزیران، به [آقای علی شمس اردکانی]، رییس منطقه آزاد جزیره واگذار شد.

 امروز هم تعدادی هواپیمای جنگی عراق آمدند؛ یکی از آنها سقوط کرد و خلبان آن کشته شد. شب با آیت‌الله خامنه‌ای جلسه داشتیم. دربارة وصیت‌نامه امام در خصوص اعزام دانشجو به خارج و مفاد قانون اساسی دربارة استیضاح وزیران و مسایل جنگ جاری در منطقه و همچنین امور جاری کشور مذاکره کردیم. شب به خانه آمدم. خاطراتم را نوشتم و اخبار ساعت ده ونیم [تلویزیون]را گرفتم و خوابیدم.