خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • تشکر هاشمی از خدمات وزیر استیضاح شده

تشکر هاشمی از خدمات وزیر استیضاح شده

گزارش فرمانده سپاه به رئیس جمهور

  • یکشنبه ۲۳ دی ۱۳۶۹

ساعت هفت و نیم به دفترم رسیدم. تا ساعت نُه صبح، کارها را انجام دادم. در گزارش‌ها، همه امیدها به سفر [آقای خاویر پرز دکوئیار]، دبیرکل سازمان ملل به عراق، برای جلوگیری از جنگ است.

 آقای [جواد]اژه‌ای، [مشاور فرهنگی رییس‌جمهور]آمد. گزارش سفر به اروپا برای مسایل دانشجویان را داد و کمک گرفت. اخوی محمود، [از وزارت امورخارجه]آمد و گزارش وضع لبنان را داد. فرمانده سپاه لبنان آمد. دربارة اوضاع لبنان گفت و دربارة استراتژی ما در لبنان، نظراتی ارائه داد.

آقای [هادی]نژادحسینیان، [وزیر صنایع سنگین] آمد. دربارة مسایل و سیاست‌های تولید خودرو و شرکت‌های تحت پوشش و سهام سهامداران جزء، که کارخانه‌هایشان به مالکیت دولت در آمده است، مطالبی داشت.

عصر در جلسه هیأت دولت شرکت کردم. امروز استیضاح دکتر [ایرج]فاضل، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صبح و عصر، در مجلس جریان داشت. آخروقتِ جلسه، خبر آمد که او رأی اعتماد نیاورد. 114 رای موافق، 115 رای مخالف و 17 رأی ممتنع بوده است. از خدمات ایشان تشکر کردم و از رفتن ایشان از دولت اظهار تأسف نمودم. او هم صحبت کوتاه خوبی کرد؛ مجلسی‌ها از او ناراحت بودند.

شب با رهبری جلسه داشتیم. دربارة انجمن‌های اسلامی دانشجویان، وزیر بهداشت، مسایل سپاه، بحران منطقه و مسایل فراوان جزیی دیگر مذاکره کردیم. بعد از شام به خانه آمدم. عفت از پیشامد[استیضاح و برکناری] دکتر فاضل ناراحت بود و سخت انتقاد می‌کرد.