خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال ۱۳۶۹/ کتاب «اعتدال و پیروزی»

خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال ۱۳۶۹/ کتاب «اعتدال و پیروزی»

عراق مذاکره با امریکا را در ژنو پذیرفت

  • جمعه ۱۴ دی ۱۳۶۹

در خانه بودم. کار زیادی نداشتم. وقت به استراحت گذشت. ظهر، بچه‌ها غیر از فاطی، جمع بودند. دست فائزه، هنگام ورزش آسیب دیده است. بحث بر سر این بود که استخوان شکسته و یا فقط مو برداشته؛ به هر حال آسیب دیده و گچ گرفته‌اند.

عصر آقای طباطبایی، مسئول صنایع طرح نیشکر خوزستان آمد و گزارش از برنامه خود داد. آقای صفریان از سرچشمه آمد و از وضع مس و فروش و خریدها و همچنین مشکل آب صنعت که با حفر چاه‌های غیر مجاز، در خاتون آباد پیش آمده است، گزارشی داد؛ راه‌های احتمالی حل مشکل مطرح شد.

در حالی که مشغول نوشتن این صفحه بودم و به [بخش فارسی] رادیو صدای‌آمریکا گوش می‌دادم، گفت هم اکنون خبر رسید که عراق، مذاکره با آمریکا در ژنو را، برای روز چهارشنبه پذیرفته است.