خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • پیشنهاد روحانی برای پاسخ به نامه صدام

پیشنهاد روحانی برای پاسخ به نامه صدام

تاکید ترکیه به همکاری با آمریکا علیه صدام

  • سه شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۶۹

سه‌شنبه 16 مرداد 1369  |  15 محرم 1411                              7 آگوست 1990

 


صبح رؤسای مناطق آموزش و پرورش[تهران] آمدند؛ برایشان صحبت کردم.آقای محسن رضایی آمد. دربارة مسایل جبهه‌ها و تجاوز عراق به کویت مذاکره شد؛ خیال می‌کنند طرح شوروی است.

شورای پشتیبانی نهضت سواد آموزی جلسه داشت. گزارش عملکرد مرحله اول را دادند و برای مرحله دوم که برای فعالیت در روستاها است، قول پشتیبانی گرفتند. عصر شورای عالی انقلاب فرهنگی جلسه داشت. اساسنامه جهاد دانشگاهی در دستور بود؛ اکثریت نظر مساعدی به اصل جهاد ندارند، بنابراین پیشرفت نداشت.

شب برای خواندن گزارش‌ها و اشراف بیشتر بر مسایل کویت، در دفترم ماندم؛ روزبه‌روز مسأله حادتر می‌شود. آقای[علیرضا] معیری، [مشاور بین‌الملل رییس‌جمهور]آمد و گزارش سفر به ترکیه را داد.  آقای [تورگوت]اوزال، [رییس‌جمهور ترکیه]، تا دیروقت منتظر او بوده و تا ساعت یک بامداد مذاکره داشته‌اند؛ نگران بوده و گفته است لوله‌های نفت عراق را خواهد بست. خواستار همکاری ایران در فشار بر عراق شده و پیام [آقای‌جرج بوش]، رییس‌جمهور آمریکا را در همین خصوص داده است. مدعی بوده که در این مرحله، درگیری نظامی در دستور نیست، مگر اینکه عراق درگیری پیش‌آورد؛ فعلاً برنامه این است که با فشار اقتصادی و سیاسی، مسأله را فیصله دهند.

دکتر روحانی، [دبیر شورای عالی امنیت ملی]، برای توضیح اصلاحات پیشنهادی در پیش‌نویس جواب نامة صدام آمد و پیشنهاد داشت که برای کشف نظر روس‌ها، سفری به شوروی بشود.