سخنرانی
  • صفحه اصلی
  • سخنرانی
  • حضور هاشمی و سخنرانی رهبری در اولین سالگرد امام

حضور هاشمی و سخنرانی رهبری در اولین سالگرد امام

گزارش ولایتی از پیش نویس نامۀ پاسخ به صدام

  • دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۶۹

دوشنبه 14 خرداد 1369  |  10 ذیقعده 1410                      4 ژوئن 1990

 

ساعت نُه‌ صبح،  با هلی‌کوپتر از [اردوگاه]منظریه[در شمال تهران]، به مرقد امام رفتم. جمعیت زیادی برای شرکت در مراسم [اولین]سالگرد [ارتحال]امام آمده بودند. رهبری سخنرانی کردند. بی‌نظمی در انتظامات به‌چشم می‌خورد؛ ادعا می‌شد که به خاطر دخالت محافظان است.

در مراجعت، با هلی‌کوپتر به اردوگاه کُلَک چال در شمال جماران رفتیم؛ مکان جالبی است. تاکنون ندیده بودم. متعلق به آموزش و پرورش است که بعد از پیروزی انقلاب به خاطر امنیت جماران، تعطیل شده است؛ گفتم برای استفاده مردم فعال شود. سپاه پاسداران، بنا دارد که آنجا را بگیرد؛ مخالفت کردم. سپس با هلی‌کوپتر بر‌ فراز توچال و خط تله اسکی و پیست اسکی پرواز کردیم؛ مهدی توضیحات داد. مناظر خوبی است. به خانه آمدیم و تا شب در خانه بودم. عصر بستگان آمدند.

شب دکتر ولایتی و مدیران وزارت امور خارجه آمدند. متن پیش نویس جواب به صدام را آوردند. همچنین گزارش مذاکره در ژنو با برادر صدام را دادندکه پیشرفتی نشان نمی‌دهد. تا سحرگاه صدای زوار امام از حسینیه جماران به‌گوش می‌رسید