خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی سال 1368– آرامش بعد از طوفان

خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی سال 1368– آرامش بعد از طوفان

  • سه شنبه ۲ خرداد ۱۳۶۸
 

سه‌شنبه 2 خرداد |     17 شوال 1409                            23 می   1989

اول وقت خواستم با دفتر امام تماس بگیرم که وقت عمل جراحی را بدانم، میّسر نشد. به جلسه علنی رفتم. قبل از جلسه نظرم را در خصوص موافقت با ادغام وزارتخانه‌های دفاع و سپاه به نمایندگان گفتم. جلسه را افتتاح کردم و به آقای [مهدی] کروبی [نایب رئیس مجلس]  سپردم.

به سوی بیت امام حرکت کردم. ساعت هشت وسی و پنج دقیقه به بیمارستان مجاور بیت  رسیدم. آقای خامنه‌ای قبل از من رسیده بودند. امام را بیهوش کرده بودند. روی تخت عمل بودند. از تلویزیون مداربسته، جریان عمل را مشاهده می‌کردیم. بیش از دو ساعت طول کشید. ضمن عمل جراحی خبر از رضایت پزشکان می‌رسید.

خانواده امام هم بودند. صبر آنها از من بیشتر بود. آرامش بر آنها حاکم بود. آقای موسوی اردبیلی هم آمدند. امام را به اتاق دیگری منتقل کردند. از پزشکان، مخصوصاً دکتر [ایرج] فاضل تشکر کردیم. سران سه قوه، احمدآقا، دکتر عارفی، دکتر فاضل، دکتر معتمد کلانتری و طباطبائی جلسه‌ای داشتیم. نظر این شد که عمل جراحی را اعلام کنیم، دکترها هم توضیح بدهند  به منزل آمدم. آنها هم از اجتماع دکترها و ماها در بیت امام چیزی فهمیده بودند.

به مجلس رفتم. کارهای دفترم را انجام دادم. عصر شورای بازنگری [قانون اساسی] جلسه داشت. اسم مجلس شورای اسلامی به جای مجلس شورای ملی تصویب شد و بحث تعداد نمایندگان ناتمام ماند. آیت‌الله خامنه‌ای خبر دادند که جلسه ظهر با جمعی از اعضای شورا موفقیت‌آمیز بوده و اتفاق نظر بر کیفیت تمرکز در قوه اجراییه بوده است.

قرار شد فردا جلسه‌ای به عنوان شکرگزاری رفع خطر از امام اعلام کنند تا ساعت نه شب در دفترم کار کردم و به خانه آمدم.