خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خبر تلفنی حاج احمد آقا از حال امام

خبر تلفنی حاج احمد آقا از حال امام

گلایه از تعصب ارتشی ها به هاشمی

  • جمعه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۶۸

در منزل بودم. حاجیه والده و همشیره آمدند. فرصتی برای دیدار داشتیم. آقای رحمانی از ساحفاجا [= سازمان حفاظت اطلاعات ارتش] آمد. از مشکلات کاری در آنجا به خاطر تعصبات ارتشی سران گفت. قرار شد حمایت کنیم که بتوانند در آنجا کار کنند. حضور افراد غیر نظامی باعث تحرک خوبی شده است. ظهر بستگان مهمان مان بودند. عصر و شب عده زیادی از بستگان آمدند. عصر  آقای [عبدالمجید] معادیخواه برای امور بنیاد تاریخ آمد. احمدآقا تلفنی درباره امور جاری صحبت کرد و از حال امام گفت. شب  عفت مهمان بود و حاجیه والده مهمان ما بود.